Tri ključne karakteristike zdravog odnosa

Tri ključne karakteristike zdravog odnosa

Tri ključne karakteristike zdravog odnosa  „Lijepo nam je. Sve je nekako lako.“ „Imam dojam da mu/njoj ne moram ništa objašnjavati.“ „Oko svega se slažemo“ Ovakve rečenice zvuče dobro, a i osjećaj dobar dok takvo stanje u odnosu traje. No, takve i slične rečenice nisu...
Utjecaj rane traume na strukturu ličnosti

Utjecaj rane traume na strukturu ličnosti

Utjecaj rane traume na strukturu ličnosti Što je rana trauma?   Bez obzira na to u kojem ste terapijskom pravcu (ili u kojem pravcu unutar TA), zasigurno ste se susreli s pojmom traume ili traumatskog iskustva. Danas se tom temom bave mnogi i zamišljam da vam je...
Kakvi se i koji sadržaji prenose kroz transfer?

Kakvi se i koji sadržaji prenose kroz transfer?

Kakvi se i koji sadržaji prenose kroz transfer? Kakvi sadržaji? Na prvo pitanje odgovor je jednostavan. Sadržaji koje klijent prenosi na nas a koje osjetimo kroz kontratransfer, mogu biti teški, laki, ugodni, neugodni itd. Možemo ih osjetiti kao nagli umor, kao...